Phòng Tuyển dụng Format

Địa chỉ: 100 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0965 120 440

Email: tuyendung@format.vn