Phòng Tuyển dụng Format

Phòng Nhân sự: Tầng 5 - Tòa nhà FAFIM B, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Giờ làm việc: 8h00 – 12h00; 13h00 – 17h00

Điện thoại: 0965 120 440

Email: [email protected]