QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1 - Ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ qua:
- Website.
- Fanpage: Việc làm Format
- Email: [email protected]
- Hotline tuyển dụng: 0965 120 440
- Phòng Tuyển dụng Format
2 - Sàng lọc hồ sơ
Hồ sơ ứng tuyển phù hợp sẽ được liên hệ trong 5 - 7 ngày kể từ ngày nộp.
3 - Sơ tuyển
Phòng Tuyển dụng liên hệ trực tiếp với ứng viên qua điện thoại, sơ vấn thông tin và hẹn lịch phỏng vấn.
4 - Phỏng vấn
Phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển dụng; trao đổi, thỏa thuận về thu nhập, chế độ đãi ngộ. Kết quả phỏng vấn được thông báo sau 07 ngày làm việc.
5 - Nhận việc
- Hoàn thiện thủ tục hồ sơ
- Giới thiệu tổng quan về công ty
- Hội nhập nơi làm việc, công việc
6 - Thử việc
- Thời gian thử việc: 1 - 2 tháng
- Kế hoạch & đánh giá thử việc
7 - Ký hợp đồng lao động
Nhân viên mới "đạt" thử việc sẽ ký hợp đồng lao động và trở thành nhân sự chính thức của công ty.