CÓ GÌ THÚ VỊ TẠI BUỔI KICK-OFF NHÀ FORMAT?

Buổi kick - off là một trong những hoạt động quan trọng khi đội nhóm đang khởi động những dự án/mục tiêu chung. Tham gia buổi kick-off, các Format-er có cơ hội được:  

☑️ Hiểu rõ mục tiêu, phạm vi và kế hoạch của dự án  

☑️ Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên 

☑️ Thúc đẩy tinh thần làm việc, tạo động lực để theo đuổi mục mục tiêu  

☑️ Tạo mối quan hệ và gắn kết các Format-er lại gần nhau  

✍️ Chúng mình tin rằng, sau những buồi kick-off, các thành viên có thể đem về cho bản thân một định hướng rõ ràng và những kiến thức đầy bổ ích.  

📸Còn bây giờ hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hôm ấy nhé!!!