DIỆU HẰNG - CSKH FORMAT
"Vui cũng hết một ngày, buồn cũng hết một ngày. Vậy tại sao chúng ta lại không vui vẻ với nhau 

Để Format kể bạn nghe về câu chuyện của Hằng - người con gái luôn mang tới cho mọi người những năng lượng tích cực nhé