🔔 MỞ MANG KIẾN THỨC CÙNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ TẠI FORMAT

Đến với Format bạn hoàn toàn được phát triển bản thân không giới hạn thông qua các khóa học đào đạo hoàn toàn miễn phí. Ngoài việc được học hỏi từ các giảng viên nội bộ, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, đây cũng là cơ hội để người Format-er thay đổi không gian phát triển bản thân thay vì làm việc mỗi ngày ở văn phòng.